„Uczymy się, by chronić. Aby chronić nie tylko nasze środowisko, ale także ludzi, którzy w nim żyją, społeczności, które są od niego zależne, przedsiębiorstwa, które czerpią z niego zyski i ekosystemy, które na nim się opierają”.

– Sophie Bachet Granados

Słynny program „Błękitna Flaga”, któremu zaufały miliony ludzi na całym świecie, jest realizowany pod patronatem Fundacji Edukacji Ekologicznej (FEE), której siedziba mieści się w Kopenhadze w Danii. Aby zakwalifikować się do tej zaszczytnej nagrody, musi zostać spełniony i zachowany szereg rygorystycznych kryteriów związanych z ochroną środowiska, edukacją, bezpieczeństwem i dostępnością. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi członkami we wszystkich możliwych kwestiach, Fundacja Edukacji Ekologicznej nieustannie pracuje nad rozszerzeniem programu i utrzymaniem niezrównanych standardów Błękitnej Flagi na arenie międzynarodowej.

Dowiedz się więcej o zaletach i osiągnięciach naszego programu:

Edukacja

Głównym celem programu „Błękitna Flaga” jest łączenie społeczeństwa z otoczeniem i zachęcanie do zdobywania wiedzy na temat swojego środowiska.

Informacje

Informowanie gości o odwiedzanym przez nich miejscu jest istotną częścią programu Błękitna Flaga. Dzięki temu ludzie mogą z łatwością poruszać się po okolicy i dowiedzieć się nieco więcej o tutejszej florze i faunie.

Nadzór

Surowe kryteria i regularne, wyrywkowe kontrole pomagają w zapewnieniu zgodności z wymogami obiektów oznaczonych Błękitną Flagą, które również podlegają kompleksowym audytom.

Zarządzanie

Wybierane są odpowiednie, miejscowe organizacje, aby wdrażać i egzekwować niezbędne standardy, a tym samym zapewnić spójność zasad, które powodują, że nagroda „Błękitnej Flagi” jest wiarygodna i wartościowa.

Bezpieczeństwo

Środki bezpieczeństwa muszą być stale stosowane w celu zapewnienia ochrony personelu, społeczeństwa i środowiska.