Zasady nauczania

Fundacja Edukacji Ekologicznej ustaliła osiem Zasad Edukacyjnych, które mają prowadzić naszą pracę ku doskonałości w dziedzinie edukacji ekologicznej/edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zobowiązujemy się do przestrzegania i propagowania poniższych zasad w naszych programach.

 

  1. Zapewnienie zaangażowania uczestników w proces uczenia się/nauczania.
  2. Umożliwienie uczestnikom podejmowania świadomych decyzji i działań dotyczących rzeczywistych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem.
  3. Zachęcanie uczestników do aktywnej współpracy i angażowania swoich społeczności we wspólne rozwiązania.
  4. Wspieranie uczestników do analizy ich hipotez, wiedzy i doświadczeń, w celu rozwinięcia krytycznego myślenia i otwartości na wszelkie zmiany.
  5. Zachęcanie uczestników do zapoznania się z praktykami kulturowymi jako nieodłączną część problematyki zrównoważonego rozwoju.
  6. Zachęcanie uczestników do dzielenia się inspirującymi historiami o ich osiągnięciach, porażkach i wartościach, jakie z nich wyciągnęli, a także do wzajemnego wspierania się.
  7. Nieustanne badanie, testowanie i dzielenie się innowacyjnymi sposobami postępowania, metodologiami i technikami.
  8. Zapewnienie, że stałe doskonalenie poprzez nadzór i ocenę jest kluczowym elementem naszych programów.

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu, na którym nasz Prezydent i Wiceprezydent opowiadają o Zasadach Edukacji.