Cele zrównoważonego rozwoju i Błękitna Flaga

Misją Błękitnej Flagi jest promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym poprzez edukację ekologiczną, ochronę środowiska i inne praktyki zrównoważonego rozwoju. Dzięki Błękitnej Fladze i jej partnerstwu ponad 4500 plaż, przystani i łodzi eko-turystycznych przyczynia się w konkretny sposób do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Błękitna Flaga prowadzi również kampanię przeciwko dysproporcjom, nierównościom, bezrobociu, zagrożeniom zdrowia, wyczerpywaniu się zasobów naturalnych, zagrożeniom środowiska, zanieczyszczeniom i ogólnej degradacji środowiska.

 1. BRAK UBÓSTWA
 2. ZERO GŁODU
 3. ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE
 4. WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA
 5. RÓWNOŚĆ PŁCI
 6. CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE
 7. PRZYSTĘPNA CENOWO I CZYSTA ENERGIA
 8. GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY
 9. PRZEMYSŁ, INNOWACJE I INFRASTRUKTURA
 10. ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI
 11. ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI
 12. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
 13. DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU
 14. ŻYCIE POD WODĄ
 15. ŻYCIE I ZIEMIA
 16. POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SILNE INSTYTUCJE
 17. PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI CELÓW