Cele zrównoważonego rozwoju i Błękitna Flaga

Misją Błękitnej Flagi jest promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym poprzez edukację ekologiczną, ochronę środowiska i inne praktyki zrównoważonego rozwoju. Dzięki Błękitnej Fladze i jej partnerstwu ponad 4500 plaż, przystani i łodzi eko-turystycznych przyczynia się w konkretny sposób do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Błękitna Flaga prowadzi również kampanię przeciwko dysproporcjom, nierównościom, bezrobociu, zagrożeniom zdrowia, wyczerpywaniu się zasobów naturalnych, zagrożeniom środowiska, zanieczyszczeniom i ogólnej degradacji środowiska.

  1. BRAK UBÓSTWA
  2. ZERO GŁODU
  3. ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE
  4. WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA
  5. RÓWNOŚĆ PŁCI
  6. CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE
  7. PRZYSTĘPNA CENOWO I CZYSTA ENERGIA
  8. GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY
  9. PRZEMYSŁ, INNOWACJE I INFRASTRUKTURA
  10. ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI
  11. ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI
  12. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
  13. DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU
  14. ŻYCIE POD WODĄ
  15. ŻYCIE I ZIEMIA
  16. POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SILNE INSTYTUCJE
  17. PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI CELÓW